University Rank Holders

RAGHUL S

MITHRA S

KRUTHIKA M

VARSHA G

SHARMILA S

SANJU S

ANISH KUMAR SINGH

HARSHA VARDHINI R

VINOTH H

ASHRITHA SRIDHAR